خودت را پیدا کن

همه چیز در وجود خود توست . فقط باید اجازه دهی به سطح شعور بیایند .

زندگی را بسازید

اینکه چگونه زندگی را بسازید ، بستگی به خودتان دارد .

+   مجید مهران ; ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩

به خلق خدمت کن

خدمت به دیگران باعث نشاط روحت میشود .

+   مجید مهران ; ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩

دیگران فقط آیینه شما هستند

شما نمیتوانید چیزی را در دیگری دوست بدارید یا از آن متنفر باشید ، مگر انعکاسی باشد از چیزی که در خود دوست دارید و از آن متنفرید .

+   مجید مهران ; ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩

آنجا از اینجا بهتر نیست

هنگامی که آنجای شما اینجا میشود ،  ناخودآگاه آنجایی را که کعبه آمال خود قرار میدهید بهتر از اینجای کنونی شما به نظر میرسد ...

+   مجید مهران ; ۱:۳٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩

آموختن پایان ندارد

هیچ بخشی از زندگی نیست که حاوی درسی نباشد . اگر زنده هستید ...

+   مجید مهران ; ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩

درسهای زندگیت را از دست نده

تو در یک مدرسه تمام وقت غیر رسمی به نام زندگی ثبت نام کرده ای .

+   مجید مهران ; ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩

خودت را بپذیر

کالبدی به تو داده شده است .

چیزی که ممکن است دوستش داشته باشی و یا از آن متنفر باشی . بهر حال فرقی نمیکند و ناچاری تا آخر عمر با آن سر کنی . اولین قدم این است که با بدن خود صلح کنی تا ...

+   مجید مهران ; ٩:۳٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir