خودت را پیدا کن

همه چیز در وجود خود توست . فقط باید اجازه دهی به سطح شعور بیایند .

پاسخهای شما در درون خودتان نهفته است

تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید ، بشنوید و اعتماد کنید !!!...


تمام پاسخهایی که بدنبال آن هستید از قبل در دسترس تان است . تنها کاری که باید انجام دهید این است که به درون نگاه کنید ، بشنوید و به خود اعتماد کنید . هیچ منبع خارجی وجود ندارد که بتواند به هر یک از درونی ترین پرسشهای شما پاسخ گوید . شما خود به تنهایی عاقل ترین معلم خود هستید . در اعماق وجودتان آنچه را باید بدانید ، میدانید .

 معجزه : همواره در اطراف ما معجزات زیادی رخ میدهد . ممکن است در خیابان پول پیدا کنیم ، یا بشنویم که کسی صدایمان میکند و هیچکس را نبینیم ، بسیار پیش آمده که بعد از خروج از خانه یادمان بیفتد که چیزی را جا گذاشته ایم و مجبور باشیم برگردیم و خیلی موارد مشابه اینها . تمام این اتفاقات معجزاتی هستند که مارا برای چند دقیقه در راهمان معطل میکند و ممکن است همین چند دقیقه تاخیر مسیر زندگیمان را تغییر دهد و یا حتی ما را از یک فاجعه بزرگ نجات دهد . این معجزات برای ما عادی شده و تا زمانیکه اینها را بعنوان معجزه نپذیریم به پاسخهای درونی مان نمیرسیم .

شنیدن : هوشیاری چیزی جز آگاهی نیست ، ترکیب همه چیزهایی است که به آن توجه میکنیم .

شنیدن یعنی فعالانه بر پیامهایی که از هر دو طریق لفظی یا غیر لفظی دریافت میکنید ، متمرکز شوید . آموختن شنیدن در هیچ کجا مهمتر از زمانیکه به دانش درونیتان مربوط میشود ، نیست . اگر از این دانش مقدس آگاه نشوید و به آ« گوش ندهید ممکن است از دست بروید .

ما باید به دقت به پیامهای خود گوش دهیم ، چون آنها همیشه آنگونه که ما تصور میکنیم نیستند . ما باید امواج آنها را بگیریم وگرنه ممکن است سرنخهای مهم را که از مرکز معنویتان به شما الهام میشود از دست بدهید .

اعتماد : به خودت اعتماد کن ، همه دلها به آن ریسمان آهنین متصلند .

هنگامیکه آموختید پیامهای خود را بشنوید ،  آنوقت بسوی رشد بعدی که عمیقتر است پیش میروید ، اعتماد کردن به آن پیامها .

وقتی اعتماد را فرامیگیرید ، که در ایمان خود جهشی داشته باشید و باور کنید که دانش درونی شما را به سوی جایگاهی والاتر راهنمایی میکند . اعتماد تنظیم کنند غرایز شماست که بدانید به چه کس یا چه چیز علاقمند هستید تا شاید بتوانید کاملا به اعتبار پیامهای خود متکی باشید . هنگامیکه به غریزه های خود اعتماد کنید آنها شما را به جهتی صحیح راهنمایی میکنند و در نتیجه کمک بزرگی به شما میکنند .

الهام : ما باید در زندگی روزمره نیرویی برای تغذیه کردن جنبه های خلاق خود بیابیم . الهام لحظه ای است که در آن به گوهر درون دست می یابیم و آن آشکار میگردد . الهام هنگامی آشکار میشود که چیزی در دنیای بیرونی شعله ای را در درون شما روشن کند و پیامی را بطلبد . مانند کار خیری که برای کسی انجام میدهید و او شما را از صمیم قلب دعا میکند . وقتی در جهت احترام به آگاهی درونی خود پیش میروید ، براحتی می توانید بیشتر آن لحظات الهام بخش را بشناسید و بسیاری از آنها میتوانند زندگی شما را دگرگون کنند . وقت گذاری در طبیعت میتواند سرچشمه الهام بخش باشد . طبیعت نوعی انرژی دارد که میتواند ارتباط شما را با عمیق ترین بخش خودتان برقرار سازد . پس در دریا شنا کنید ، از درخت بالا بروید ، کوهنوردی کنید ، به افق های دوردست خیره شوید و ... فقط در طبیعت غرق شوید .

+   مجید مهران ; ۸:۱٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir