خودت را پیدا کن

همه چیز در وجود خود توست . فقط باید اجازه دهی به سطح شعور بیایند .

ویتامینهای روح (1)

اگر انسان با روحیه ضعیف در بهترین و مجللترین موقعیت زندگی کند به هیچ وجه احساس خوشبختی نخواهد کرد...


تمام سعی ما در زندگی از قبیل تهیه مسکن ، خودرو ، درآمد مناسب و ... اگر در نهایت منجر به آرامش و آسایش ما نشود هیچ سودی ندارد .

اگر روحیه مثبت داشته باشیم و از چهره و نگاه ما امواج و انرژیهای قوی و خوب ساتع شود روحیه اطرافیانمان نیز بهتر خواهد شد و برعکس روحیه منفی هم خودمان را مشوش میکند و هم حال دیگران را خراب میکند .

انسان برای دیدن چهره اش در آب راکد و آرام مینگرد نه در آب نا آرام و مواج . تنها آنکس که خود آرام است میتواند آرامش را به دیگران هدیه کند .

واقعیتهای زندگی به خودی خود نه دردآور است و نه فرح بخش ، این برداشت و تلقی ماست که به آن جنبه مثبت و منفی میدهد . به عبارتی دیگر افکار و طرز تلقی ماست که روحیه ما را شکل میدهد ، نه حوادث بیرونی .

همانطورکه جسم انسان برای شادابی و سلامت به ویتامینهای مختلف نیاز دارد ، روح انسان نیز برای تعادل نیاز به ویتامین و مواد (رفتارهای) مقوی دارد .

اجازه بدید برای اینکه این مواد مقوی را بهتر معرفی کنیم ، مانند ویتامینهای جسمی برای ویتامینهای روحی نیز نام بگذاریم تا بهتر درک شوند .

ویتامینهای روح عبارتند از : ویتامینL ، ویتامینT1 ، ویتامینT2 ، ویتامینT3 ، ویتامینD ، ویتامینH ، ویتامینG ، ویتامینE1 ، ویتامینE2 ، ویتامینM1 ، ویتامینM2 ، ویتامینV

تمام بیماریهای روحی از جمله وسواس ، پرخاشگری ، عدم اعتماد به نفس ، خشونت ، خود آزاری ، و سایر بیماریهای روانی ، معلول کمبود ویتامینهای روحی هستند . حتی کسانیکه دچار بیش فعالی ، لکنت زبان ، شب ادراری و امثالهم هستند نیز از کمبود همین ویتامینها رنج میبرند .

خوشبختانه این ویتامینها به وفور و به طور رایگان در دسترس همه وجود دارند ، فقط باید آنها را شناسایی کرده و به درستی بکار ببریم .

ادامه دارد ...

+   مجید مهران ; ۳:٢٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir