خودت را پیدا کن

همه چیز در وجود خود توست . فقط باید اجازه دهی به سطح شعور بیایند .

ویتامین های روح (4)

ویتامین سوم (T2) تشویق :


در پژوهشهای جدید روانشناسی مشخص شده است که اثر تشویق چندین برابر تنبیه است . امید به تشویق در کودکان باعث ایجاد شوق در او شده و در نتیجه کمتر نیاز به تنبیه احساس میشود . در فرهنگ نامه مرحوم دهخدا بعد از کلمه شوق ، واژه شوقستان را داریم . آیا مهد کودکها ، مدارس ، دانشگاهها و ... شوقستان هستند ؟ فرزندان ما نیاز به ویتامین تشویق دارند تا با شور شوق امور مربوط به خود را انجام دهند . آیا عکس العملهای ما در برابر کارهای هنری فرزندانمان مانند نقاشی ، شعر ، ورزش و امثالهم ، تشویقی است یا تحقیر آمیز ؟

تشویق و ایجاد شور و شوق ویتامین روح است ، این ویتامین مهم را از دیگران دریغ نکنید .

تشویق فقط مختص به فرزندانمان نیست . در محل کار  و حتی زندگی میتوانیم طی ارتباطی که با همسایه ها و همکاران داریم با تایید و خوب گوش دادن به حرفهای دیگران و همچنین بر خورد محترمانه با رفتارهای اطرافیان ویتامین تشویق را متساعد کنیم .

فراموش نکنید که با تشویق دیگران ، خودتان حس خوبی پیدا خواهید کرد و غیر از آن به دیگران یاد میدهید که در برقراری ارتباط با شما ویتامین تشویق را فراموش نکنند .

+   مجید مهران ; ٤:٢۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir