خودت را پیدا کن

همه چیز در وجود خود توست . فقط باید اجازه دهی به سطح شعور بیایند .

ویتامینهای روح (7)

ویتامین ششم (H) حُسن جویی :

زیباییها ، خوبیها ، فضایل و کلا تمام چیزهای خوب در حکم ویتامین روح است . فقط باید آنها را پیدا کرد ...


نمیگوییم زشتی وجود ندارد و آنها را نبینید و الکی خوش باشید ، بلکه میگوییم خود را عادت دهید ، زیباییها را هم ببینید تا بین زیبایی و زشتی تعادل برقرار شود . حتما میگویید زشتیها بیشتر است . نکته دقیقا همینجاست ، اگر از کنار زیباییها براحتی رد شویم و زشتیها را زیر ذره بین ببریم ، البته زشتیها به نظر بیشتر میشوند و زیباییها بسیار اندک .

همه انسانها ، حیوانات و حتی گیاهان و جمادات هم زیبایی دارند و هم زشتی . یک گل رز هم عطر دارد و هم تیغ تیز ، انسان مثبت از طراوت و بوی خوش آن لذت میبرد و انسان منفی از ساقه تیغ دار آن می نالد . روح ما با دیدن زیبایی شاداب و با نشخوار زشتیها پژمرده میشود . حال انتخاب با شماست ، شادابی یا پژمردگی .

حضرت زرتشت میفرماید : اهورا و اهریمن ، هر دو در توست . انتخاب کن با کدام میخواهی زندگی کنی ، با خیر یا شر ، با زیبایی یا زشتی ؟

در کتاب " از حال بد به حال خوب " که شامل تحقیقات شناخت درمانی دانشگاه پنسیلوانیا ایالات متحده است ، آمده است : حال خوب حاصل مثبت اندیشی و حُسن جویی است . پس سعی کنید خوبیها و محاسن اطرافیان خود را پررنگتر از بدیها ببینید . آنوقت متوجه میشوید آنها آنقدرها هم که شما فکر میکنید بد نیستند .

+   مجید مهران ; ٢:٥٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir