خودت را پیدا کن

همه چیز در وجود خود توست . فقط باید اجازه دهی به سطح شعور بیایند .

ویتامینهای روح (11)

ویتامین دهم (M1) مهرو محبت :

این ویتامین از اساسی ترین ویتامینهای روح است که سراسر عمر در به در دنبالش میگردیم . ما برای جلب محبت دیگران خیلی تلاش میکنیم . اما اگر بدانیم برای دریافت این ویتامین حیات بخش فقط کافیست خیلی ساده به دیگران محبت کنیم ، اینقدر به بیراهه نمیرویم ...


محبت باید بالغ و بدون چشم داشت باشد تا باعث ایجاد رضایت خاطر گردد . رضایت خاطر از عوامل مهم آرامش روح است . شاید برایتان پیش آمده که در اتوبوس و یا مترو جای خود را به سالمندی یا خانمی که بچه در بغل دارد داده باشید ، در آن لحظه یک احساس رضایت خاطر به شما دست میدهد که حال روحی شما را به نحو قابل توجهی شاداب میکند و چه بسا همیت شارژ روحی به ظاهر کوچک باعث آرامش شما در آن روز و یا حتی چند روز بعد بشود . معمولا محبت کردن و ایجاد احساس رضایت خاطر بسیار راحت بدست می آید . کمک به دیگرانی که بار سنگینی حمل میکنند و یا رد کردن یک نابینا یا سالمند از خیابان و امثالهم جزو همین کارهای رضایتبخش است .

محبت کنید حتی اگر به شما محبت نمیکنند .

دکتر شریعتی میگوید : بگذار دیگران تا میتوانند سنگ باشند ، من و تو از نژاد چشمه ایم .

+   مجید مهران ; ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir