خودت را پیدا کن

همه چیز در وجود خود توست . فقط باید اجازه دهی به سطح شعور بیایند .

ویتامینهای روح (پایان)

نگرش جدید در زندگی

...


معمولا ما آنقدر درگیر فشارهای عصبی بی دلیل هستیم که نمیتوانیم ارزشهای موجود در زندگیمان را ببینیم . نمیتوانیم داشته های خود را درک کنیم و همواره به کمبودها می اندیشیم .

آنقدر بدنبال موفقیتهای بعدی هستیم که توانایی لذت بردن از زمان حال را از دست داده ایم ، بطوریکه همواره در حسرت زندگی میکنیم .

تمام این روشهایی که پیشنهاد شد ، مبتنی بر روشهای رفتاری و شناختی بود که فقط و فقط توسط خود شما قابل اجراست .

 

مهم نیست چند سال زندگی کنیم ،

مهم این است که کی زندگی را شروع کنیم

+   مجید مهران ; ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir