خودت را پیدا کن

همه چیز در وجود خود توست . فقط باید اجازه دهی به سطح شعور بیایند .

دیگران فقط آیینه شما هستند

شما نمیتوانید چیزی را در دیگری دوست بدارید یا از آن متنفر باشید ، مگر انعکاسی باشد از چیزی که در خود دوست دارید و از آن متنفرید .


یک لحظه فرض کنید صفاتی را که در دیگران تحسین میکنید ( قوتها ، تواناییها رفتار مناسب آنها و ... ) حقیقتا خصوصیاتی هستند که شما در خود یافته اید ، به همین دلیل دوست دارید با آنها بیشتر ارتباط برقرار کنید . بالعکس ، میتوانید مردمی را که درمورد آنها قضاوت منفی دارید ، نعمتهایی در نظر بگیرید که به شما ارزانی شده اند تا آنچه را که در مورد خود قبول ندارید به شما نشان دهند .

شاید دیدن ضعف دیگران فرصتی باشد که دست پر عشق همدردی را به سوی آنها دراز کنید تا با این کار خود را شفا دهید .

مدارا : آنچه باعث خشم ما از دیگران میشود میتواند ما را بسوی درکی از خودمان هدایت کند . پیش از این پذیرش را یاد گرفتیم و آموختیم تمام اعضای بدن خود را با کمال میل بپذیریم . مدارا امتداد پذیرش به سوی بیرون است ، پس تمام خصوصیات دیگران را بپذیرید . شما نیاز خواهید داشت مدارا کردن را بیاموزید برای اینکه با دیگران با صلح و صفا زندگی کنید . مدارا روده درازی دائمی و انتقادی درونی ذهنتان را متوقف میسازد تا بتوانید این جمله معروف را ( زندگی کن و بگذار زندگی کنند ) به کار ببندید . اگر در مقابل رفتار ناشایسته دیگران مدارا به خرج دهیم رابطه محبت بین افراد برقرار میشود ، البته این کار بسیار دشوار است .

روشن بینی : اگر درست به نور نگاه کنید گاهی موفق میشوید آنرا در عجیبترین مکانها ببینید . روشن بینی ، صاف و بیغش دیدن است . وقتی بتوانید دیدگاه خود را با نگرشی جدید تغییر دهید . بدترین افراد هم ممکن است نور و خوبی داشته باشند . این شما هستید که باید بجای تاریکی به نور نگاه کنید .

شفا : شفا به زمان بستگی دارد ، اما گاهی به فرصت نیز بستگی پیدا میکند . همه مردم در مقطعی از زندگی با شفا بعنوان درسی ضروری روبرو میشوند ، حتی کسانی که ظاهرا زندگی کامل و فاقد مشکلی دارند نمیتوانند این درس را نادیده بگیرند . شفا یعنی سفر بسوی سلامت ، و هر تجربه منفی فرصتی است برای آنکه چیزی را در درون خود شفا دهید . کینه زخمی کهنه است که به خودتان وارد کرده اید ، به روح خود ظلم نکنید . بخشش این زخم را التیام میدهد و روح و روان شما را شفا میبخشد . دریا باش ، تا اگر کسی سنگی بسوی تو پرتاب کرد ، سنگ غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوی !!!...

+   مجید مهران ; ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir